Skip to main content

BRA ATT VETA

Bra att veta inför den 117:e finalen på
Studenternas, Uppsala, 17 – 18 mars 2023

Säkerhet

Visitation inför tillträde till finalen

Vi är alla mån om att ni ska trivas på Studenternas och därför kommer här några grundläggande ordningsregler:

Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.

Det är förbjudet att till arena eller event medföra alkohol och andra droger, samt pyrotekniska pjäser typ (bengaler & knallskott), vapen och andra farliga föremål.

“Pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndighet får inte innehas eller användas på en idrottsanläggning när idrott pågår.”

“Den som bryter mot detta kan dömas för brott”

Den som är berusad, eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung eller religion äger ej tillträde till arenan eller event.

Detsamma gäller den som önskar medföra flagga eller banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.

Person som gör sig skyldig till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avvisas från arenan eller event.

Överträdelser och andra brott polisanmäls.

Varmt välkommen till bandyunderhållning!
Arrangören, Svenska Bandyförbundet